Mighty MICE Co., Ltd.
โทร 097 160 5888
  • th

ขิษณุพงศ์ ทองโต (เอ็กซ์)


ขิษณุพงศ์ ทองโต (เอ็กซ์)

ขิษณุพงศ์ ทองโต (เอ็กซ์)

Chisanupong Tongto (X)

แม้จะเป็นน้องใหม่ล่าสุดใน “ไมตี้ ไมซ์” แต่ “เอ็กซ์” ไม่ได้ใหม่ในเรื่องของประสบการณ์ที่มีมายาวนาน พอๆ กับ “แจ็ค” เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ผ่านสมรภูมิความท้าทายในงานประชุมต่างๆ มาด้วยกันอย่างมากมาย ด้วย “เอ็กซ์” เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอุปกรณ์ของแท้ที่ได้มาตรฐานทุกชิ้นที่ “ไมตี้ ไมซ์” นำมาให้บริการลูกค้า ก่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด ผนวกกับประสบการณ์ที่ผ่านงานมานับไม่ถ้วน จึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานประชุมใหญ่ๆ ที่ใช้ระบบหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม ไมค์ประชุม รวมถึงระบบภาพ ระบบเสียง และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ มาแล้วมากมายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มี “เอ็กซ์” ไปดูแลงานให้