Mighty MICE Co., Ltd.
โทร 097 160 5888
  • th

พงษ์ศักดิ์ บุญสิน


พงษ์ศักดิ์ บุญสิน

พงษ์ศักดิ์ บุญสิน

Pongsak Boonsin

จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และรักงานบริการ ช่วยเหลืองานราษฎร์งานหลวงของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะการจัดงานพิธีต่างๆ จนเป็นที่รู้จักนับถือในกลุ่มพี่น้องชาวแปดริ้วเป็นอย่างดี และไม่เพียงแต่เป็นผู้บริหารจัดการดูแลงานพิธีเท่านั้น ยังเป็นนายช่างจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในงานทุกชนิด เพื่อเติมเต็มความพร้อมสำหรับรับรองผู้บริหารราชการท้องถิ่นไปจนถึงระดับรัฐมนตรี ซึ่งทุกงานที่จัดประสบความสำเร็จไปด้วยดี จึงเพิ่มความท้าทายให้กับชีวิต เดินหน้าเข้าสู่วงการผู้ให้บริการอุปกรณ์สำหรับงานประชุมอย่างเต็มตัว พร้อมลงทุนจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดจากอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ มากกว่าผลกำไรของบริษัท