Mighty MICE Co., Ltd.
โทร 097 160 5888
  • th

พรหมทัต จิ๋วรักษา (ฟร๊อง)


พรหมทัต จิ๋วรักษา (ฟร๊อง)

พรหมทัต จิ๋วรักษา (ฟร๊อง)

Promtut Chiewruksa (Frong)

“ฟร๊อง” กับฉายา “พูดน้อย แต่ต่อยหนัก” ด้วยเพราะบุคคลิกเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่เวลาฝึกสอนความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้น ฟร๊องสามารถจดจำ และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 5 เดือน นับเป็นสถิติใหม่ที่เคยมีมา เมื่อขณะที่รุ่นพี่ทั้งหมดไปปฏิบัติงาน IPU 2017 ที่บังคลาเทศเมื่อเมษายน 2560 ฟร๊องต้องรับผิดชอบงานต่างๆ ที่มีในกรุงเทพกว่า 10 งาน ในระยะเวลา 18 วัน โดยหนึ่งในนั้นมีงานที่ต้องใช้ตู้ล่ามถึง 3 ตู้ และต้องประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้อุปกรณ์เป็นระยะๆ ซึ่งนับเป็นงานที่ซับซ้อนงานหนึ่งที่มือใหม่อย่างฟร๊องต้องรับผิดชอบทั้งหมด และสามารถผ่านมาได้ด้วยความสำเร็จ เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้าอย่างมาก จากวันแรก จนวันนี้ เป็นเวลานานนับปีที่ “ฟร๊อง” ได้สั่งสมประสบการณ์ในการให้บริการหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม ไมค์ประชุม มามากมาย และ “ฟร๊อง” พร้อมเสมอกับงานทุกระดับขอเพียง “จัดมา” เท่านั้น