Mighty MICE Co., Ltd.
โทร 097 160 5888
  • th

ระบบภาพสำหรับงานประชุม


ระบบภาพสำหรับงานประชุม

ระบบภาพสำหรับงานประชุม

“ไมตี้ ไมซ์” ให้บริการอุปกรณ์ด้านการแสดงภาพ ชนิดต่างๆ ดังนี้

ระบบภาพสำหรับงานประชุม

LCD Projector พร้อมจอรับภาพขนาดต่างๆ ที่สามารถติดตั้งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการติดตั้งบนขาตั้งจอ หรือการนำจอรับภาพติดตั้งไว้ในโครงของฉาก เพื่อเพิ่มความสวยงาม และเรียบร้อยได้มากยิ่งขึ้น และมีบริการจอรับภาพหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ทั้งแบบ อัตราส่วน 4:3 หรือ 16:9 ที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

 จอ LED TV
 จอ LED TV

จอ LED TV สำหรับติดตั้งภายในวงโต๊ะประชุมลักษณะต่างๆ โดยการใช้ฐานวางจอชนิดตั้งพื้น พร้อมระบบกระจายสัญญานภาพ เพื่อแสดงภาพชนิดเดียวกันไปยังจอทุกจอในห้องประชุม

อุปกรณ์สลับแหล่งสัญญานภาพ

ทุกๆ งานประชุม มักจะมีผู้นำเสนอมากกว่า 1 ท่าน รวมถึงการรวมการนำเสนอจากหลายๆ แห่ง เช่น จาก Laptop, PC, Tablet, Smartphone, ภาพวีดีโอ, ภาพถ่ายทอดสดจากกล้อง ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะการผสมผสานการนำเสนอจากหลากหลายแหล่งเช่นนี้ มักสร้างความน่าสนใจให้กับการนำเสนอผลงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การสลับแหล่งสัญญานภาพจากอุปกรณ์ต่างๆ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “เครื่องสลับแหล่งสัญญานภาพ” หรือ “Image Switcher” ที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ซึ่ง “ไมตี้ ไมซ์” พร้อมให้บริการ Image Switcher ชนิด “Seamless” คือ

Seamless Switcher Seamless Switcher

Seamless Switcher

Seamless Switcher หรือ เครื่องสลับแหล่งสัญญานภาพแบบไร้ร้อยต่อ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้ สามารถสลับสัญญานภาพจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างแนบเนียน ไม่มีการแสดง “จอดำ” หรือ “จอว่าง” ในขณะที่กำลังเปลี่ยนสัญญานจาก Input 1 ไปยัง Input 2 และสามารถเปลี่ยนภาพระหว่าง Input ทั้ง 2 ได้อย่างรวดเร็ว โดย “ไมตี้ ไมซ์” ให้บริการ Seamless Switcher จาก Extron รุ่น ISS 506 และ Analog Way รุ่น Pulse 2. ที่สามารถรองรับความคมชัดของภาพได้ตั้งแต่ VGA, DVi และ HDMI