Mighty MICE Co., Ltd.
โทร 097 160 5888
  • th

ระบบหูฟังการแปลภาษาและตู้ล่าม


ระบบหูฟังการแปลภาษาและตู้ล่าม

ระบบหูฟังการแปลภาษา และตู้ล่าม

มั่นใจในคุณภาพ ด้วยอุปกรณ์หูฟังการแปลภาษาจาก Shure และ DIS สองผู้ผลิต และผู้พัฒนาระดับแนวหน้าของโลกในด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการฟังการแปลภาษาในงานประชุม

หูฟังการแปลภาษา

DIS DR 6032 Digital Infra-red Receiver

ล้ำหน้ากว่าใคร ด้วยที่สุดของเทคโนโลยี “ดิจิตอล อินฟราเรด” อันสมบูรณ์แบบ รองรับการแปลภาษาได้สูงสุดถึง 32 ภาษาในเวลาเดียวกัน และภายในห้องประชุมเดียวกัน ให้คุณภาพเสียงที่คมชัด พร้อมปุ่มปรับช่องรับฟังการแปลภาษา และปุ่มปรับระดับเสียง ที่ใช้ง่าย สะดวก และที่สำคัญ “สัญญาน ดิจิตอล อินฟราเรด” เป็นความถี่แสง ไม่มีอันตรายใดๆ ต่อมนุษย์ ซึ่ง DIS DR 6032 Digital Infra-red Receiver นี้ ผลิตภายใต้ข้อกำหนดของ IEC 61603-Part 7 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้แสงดิจิตอล อินฟรา-เรด ช่วงความถี่ 2 – 6 MHz

ดิจิตอล อินฟราเรด มาตรฐานของระบบหูฟังการแปลภาษา

DIS DR 6032 Digital Infra-red Receiver

ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล อินฟราเรด ทำให้ ระบบหูฟังแปลภาษาของ Shure และ DIS เป็นหูฟังไร้สายที่สมบูรณ์แบบที่สุด สามารถใช้ระบบหูฟังการแปลภาษาได้พร้อมกันหลายห้อง และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น ไมค์ลอย วิทยุสื่อสาร ได้อย่างไร้กังวลในเรื่องการแทรกหรือรบกวนของสัญญานเสียง ซึ่งหากเป็นระบบคลื่นวิทยุ เช่น UHF หรือ FM ต้องให้ความระมัดระวังขณะใช้งานเป็นอย่างมาก อีกทั้งหูฟังการแปลภาษา ระบบดิจิตอล อินฟราเรด นี้สามารถป้องกันการดักฟังเสียงประชุมจากผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และที่สำคัญอุปกรณ์หูฟังการแปลภาษาของ Shure และ DIS นี้ ใช้แอพพลิเคชั่นจากคอมพิวเตอร์ ที่มีความแม่นยำ และทันสมัย ในการกำหนดค่าต่างๆ และควบคุมดูและระบบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ “ไมตี้ ไมซ์”

เปรียบเทียบระบบหูฟังการแปลภาษาชนิดต่างๆ

ชุดไมค์ล่ามระบบดิจิตอล เพื่อนคู่ใจล่ามแปลภาษา

DIS IS 6132P Interpreter Unit คือชุดควบคุมการแปลภาษาสำหรับล่าม ซึ่งเป็นระบบดิจิตอลแท้ ครอบคลุมทุกความต้องการของล่าม และให้ความสะดวกในการทำงานขณะดำเนินการแปลภาษา ด้วยจอ LCD พร้อมไฟเรืองแสงสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆ ขณะทำงานในตู้ล่ามที่มีแสงน้อยได้อย่างชัดเจน รองรับการแปลภาษาแบบ Relay หรือการรับฟังภาษาแปลจากล่ามตู้อื่น ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีการแปลภาษามากกว่า 2 ภาษา และ “ไมตี้ ไมซ์” ติดตั้ง DIS IS 6132P Interpreter Unit ให้ล่ามท่านละหนึ่งเครื่องเป็นมาตรฐานในการใช้งาน เพื่อความเป็นส่วนตัว และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของล่าม

ตู้ล่าม สิ่งสำคัญที่ถูกมองข้าม

“ไมตี้ ไมซ์” ให้ความสำคัญกับ “ตู้ล่าม” ซึ่งต้องมีรายละเอียดบางจุดที่ช่วยเสริมการทำงานของล่ามให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย “ไมตี้ ไมซ์” เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่นำตู้ล่ามมาตรฐาน ISO 4043:2016 ยี่ห้อ Multi-caisses จากประเทศแคนาดา มาให้บริการกับลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีตู้ล่ามที่ออกแบบและผลิตขึ้น ตามข้อกำหนดสำคัญบางข้อของ ISO 4043 เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐาน และคุณภาพสูงสุดในทุกงานประชุมของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น บานหน้าต่างขนาดใหญ่และกว้างทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ล่ามสามารถมองเห็นเหตุการณ์ในห้องประชุมได้มากที่สุด, ตู้ล่ามมีความสูง 2 เมตร เพื่อรองรับความสูงของล่ามที่แตกต่างกันได้, ประตูทางเข้าภายในตู้ล่ามสามารถปรับเปลี่ยนไปยังด้านใดก็ได้ เพื่อความสะดวกในกรณีที่มีพื้นที่จำกัดสำหรับติดตั้งตู้ล่าม เป็นต้น

บริการเจ้าหน้าที่รับแลกหูฟังการแปลภาษา

เพื่อให้การรับ – แลกหูฟังการแปลภาษาดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย “ไมตี้ ไมซ์” มีบริการจัดเตรียม “เจ้าหน้าที่รับแลกหูฟังการแปลภาษา” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการ “ยืม” หูฟังการแปลภาษาไปใช้ระหว่างการประชุม โดย “ไมตี้ ไมซ์” สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และแรงงานอิสระ (Freelance) มีรายได้พิเศษนอกเวลาเรียน ในการเข้ามาช่วยงานด้านนี้ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง ในกรณีหูฟังการแปลภาษาสูญหายที่ผู้เข้าร่วมประชุม อาจพลั้งเผลอนำกลับไปด้วย โดยใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ และหนังสือเดินทาง พร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพียงเท่านี้ ก็สามารถนำหูฟังการแปลภาษาไปใช้ในการประชุมได้แล้ว และเมื่อใช้เสร็จ ก็สามารถนำหูฟังการแปลภาษากลับมาคืน ณ จุดที่แลกไป พร้อมรับเอกสารที่ใช้แลกกลับคืน